Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Košická

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.09.1932 ✞ Dátum úmrtia: 19.11.2018

Miesto pohrebu: na cintoríne v Plaveckom Štvrtku Dátum a čas pohrebu: 21.11.2018 15:30

  1. #

    Ján Grobár - 26.03.2021

  2. #

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v stredu 21. novembra 2018 o 15:30 hod. na cintoríne v Plaveckom Štvrtku. Zádušná sv. omša bude o 15:00 hod. v miestnom kostole

Parte