Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Haferová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 08.08.1931 ✞ Dátum úmrtia: 17.03.2018

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 22.03.2018 13:00

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša milovaná matka, babka, prababka, sestra, švagriná, teta, krstná mama, svokra, svatka

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v štvrtok 22. marca 2018 o 13:00 hod. na novom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 12:00 hod. v dolnom kostole.

Parte