Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Černá

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 31.08.1927 ✞ Dátum úmrtia: 08.12.2021

Miesto pohrebu: Gajary Dátum a čas pohrebu: 11.12.2021 14:00

 1. #

  Jarmila Darážová - 11.12.2021

  Úprimnú sústrasť praje rodina Darážová.

 2. #

  Rodina Blažíčková - 09.12.2021

  Úprimnú sústrasť najbližšej rodine. Starenka zostane v našich spomienkach. Nech odpočíva v pokoji.

 3. #

  Ľubomir - 09.12.2021

  Nikdy na teba nezabudneme

 4. #

  Martina a Ľudovít - 09.12.2021

  Budeš nám chýbať.

 5. #

  Ľudovít - 09.12.2021

  vždy zostaneš v našom srdiečku

 6. #

  Katarína - 09.12.2021

  Odpočívaj v pokoji.

 7. #

  Marcela - 09.12.2021

  So spomienkou v srdci

 8. #

  rod. Žáčková - 09.12.2021

 9. #

  ecker - 09.12.2021

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v sobotu 11 decembra 2021 o 14:00 hodine na cintoríne v Gajaroch.

Parte