Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Margita Štanglerová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 05.11.1941 ✞ Dátum úmrtia: 09.09.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 16.09.2016 15:45

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša matka, babka, prababka, sestra, švagriná, teta, svokra, svatka

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime na cintoríne v Gajaroch

Parte