Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Margita Klimčáková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 12.09.1931 ✞ Dátum úmrtia: 15.01.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, babka, prababka, sestra, teta, svokra, svatka

O pohrebe

Parte