Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Magdalena Režná

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 18.02.1935 ✞ Dátum úmrtia: 16.05.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    rod.Netoličková - 18.05.2017

  2. #

    rod.Pajpachova - 17.05.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, babka, prababka, švagriná, teta, svokra, svatka

O pohrebe

Parte