Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ľudovít Ivančík

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 25.08.1925 ✞ Dátum úmrtia: 20.01.2018

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 24.01.2018 15:00

  1. #

    jaroslav vaček - 03.02.2018

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo, pradedo, brat, švagor, strýko, krstný otec, svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v stredu 24. januára 2017 o 15:00 hod. na novom cintoríne v Malackách. Telesné pozostatky budú prevezené na spopolnenie.

Parte