Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ľubomír Rešetka

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 02.12.1950 ✞ Dátum úmrtia: 06.04.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil druh, strýko, prastrýko, synovec, bratranec, kamarát

O pohrebe

Parte