Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Libert Haberl

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 16.08.1938 ✞ Dátum úmrtia: 05.03.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    Maglenová M. - 08.03.2017

  2. #

    r. Kašubová - 07.03.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš otec, dedo, pradedo, brat, krstný otec, švagor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

Parte