Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ladislav Leško

Miesto narodenia: Lipany Dátum narodenia: 02.11.1951 ✞ Dátum úmrtia: 09.08.2022

Miesto pohrebu: Lipany, Dom smútku Dátum a čas pohrebu: 12.08.2022 13:00

 1. #

  Rod. Becaverova - 12.08.2022

  Odpočinutie večné daj mu Pane!

 2. #

  Gabriela Nemergutová - 12.08.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Lacko, odpočívaj v pokoji

 3. #

  Rodina Dinisova - 11.08.2022

  Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Laco, odpočívaj v pokoji.

 4. #

  R.Koľova - 11.08.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 5. #

  Mária Štofková - 11.08.2022

  Nech odpočíva v pokoji🖤🙏

 6. #

  Kascakova - 11.08.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine a odpočívaj v pokoji

 7. #

  Anastázia Daráková - 11.08.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine, nech odpočíva v pokoji.

 8. #

  Stanislav Repeľ - 11.08.2022

  Úprimnú sustrasť pozostalým. A ja ti Laco ďakujem za pekné detstvo, ktoré sme prežili ako najbližší susedia.

 9. #

  Ružena a Pavol Vitovičovci - 11.08.2022

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho pozostalej rodine a nech Ti je Laci zem ĺahká

 10. #

  rodina F.Bujňáka - 11.08.2022

  Vyjadrujeme úprimnú sústrať rodine, nech odpočíva v pokoji.

 11. #

  Rod.Karaffova - 11.08.2022

  Blaženy pokoj a večna pamiatka 🖤

 12. #

  Mária Kallová - 11.08.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Posielam motlitby. Nech odpočívajú v pokoji.

 13. #

  Rod. Koropšáková - 10.08.2022

  Bože, daj mu večný odpočinok v nebi 🙏

 14. #

  Monika - 10.08.2022

  Úprimnú sústrasť

 15. #

  Rod. Lipovská - 10.08.2022

  Úprimnú sústrasť

 16. #

  Danka a Peter Fedákovi - 10.08.2022

  Vyslovujeme úprimnú sústrasť celej rodine. Nech odpočíva v pokoji. Danka a Peter Fedákovi

 17. #

  Rodina Grejtáková - 10.08.2022

  Odpočinutie večné daj mu Pane svetlo večné nech mu svieti Úprimnú sústrasť celej rodine

 18. #

  B. Dechová rod.Trenčanová - 10.08.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 19. #

  Rodina Dudova - 10.08.2022

  Celej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť

 20. #

  Dobrovičová Hanka, teta Smreková, Janko Smrek - 10.08.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine, nech odpočíva vo svätom pokoji.

 21. #

  Rodina Argalassyova - 10.08.2022

  Uprimnú sústrasť

 22. #

  Rodina Čamajová - 10.08.2022

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine a blízkym.

 23. #

  Vierka Harenčárová - 10.08.2022

  Odpočívaj v pokoji

 24. #

  Ján Škvarla - 10.08.2022

  Odpočívaj v pokoji

 25. #

  rod.Rabikova - 10.08.2022

  Úprimnú sústrasť

 26. #

  rod. Kolačkovská - 10.08.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine 🕯️

 27. #

  r.Ruzbarska - 10.08.2022

  Úprimnú sústrasť rodine 🙏

 28. #

  Rod Demekova - 10.08.2022

  Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť odpočívaj v pokoji

 29. #

  Pohrebníctvo Kandráč - 10.08.2022

  V mene Pohrebníctva Kandráč nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

O pohrebe

Parte