Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ladislav Jursa

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 24.07.1944 ✞ Dátum úmrtia: 11.04.2020

Miesto pohrebu: V úzkom kruhu rodiny Dátum a čas pohrebu: -

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v úzkom kruhu rodiny

Parte