Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ladislav Bilka

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 16.04.1949 ✞ Dátum úmrtia: 20.09.2016

Miesto pohrebu: Nový cintorín, Nový cintorín, Cesta mládeže, Malacky Dátum a čas pohrebu: 26.09.2016 15:00

  1. #

    Ja - 25.09.2016

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš manžel, otec, dedo, brat, švagor, krstný otec, svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime na novom cintoríne v Malackách.Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v dolnom kostole.

Parte