Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Katarína Divincová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 28.08.1926 ✞ Dátum úmrtia: 02.03.2020

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 05.03.2020 15:00

  1. #

    Jana vnučka - 29.11.2020

  2. #

    Ješková - 05.03.2020

  3. #

    Tibor Schottert - 03.03.2020

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 2. marca 2020 vo veku 93 rokov
zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, krstná mama, teta, priateľka a známa
Katarína DIVINCOVÁ
rod. Pestúnová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 5. marca 2020 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv. omša sa začne o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte