Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Karol Vrlák

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 29.03.1938 ✞ Dátum úmrtia: 12.12.2021

Miesto pohrebu: Malacky - Starý cintorín Dátum a čas pohrebu: 15.12.2021 10:45

 1. #

  Elena Hallonová - 16.12.2021

  Úprimnu sustrast

 2. #

  Tibor Grígel - 15.12.2021

  Uprimnú sústrasť celej rodine. Môj kamarád Karol z Oravy, budem na Teba spomínať.

 3. #

  Rodina Beitlová - 15.12.2021

  Úprimnú sústrasť 🖤

 4. #

  rodina Mikulová - 15.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 5. #

  Rodina Osuská - 14.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine. R.I.P.

 6. #

  Rodina Šimkovičovà - 14.12.2021

  Úprimnu sùstrasť celej rodine.

 7. #

  rod.Mihalyova - 14.12.2021

  Uprimnu sustrast celej rodine.

 8. #

  rodina Divinska - 14.12.2021

  uprimnu sustrast

 9. #

  rodina Dobiášová - 14.12.2021

  Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú hlbokú sústrasť.

 10. #

  Ľudmila Limová - 14.12.2021

  Odpočinutie večné daj Vám Pane, odpočívajte v pokoji krstný tato.

 11. #

  Anna Hušková - 14.12.2021

  Vyslovujem v mene celej rodiny Huškovej uprimnu sustrast

 12. #

  Balaščíková - 13.12.2021

  Celej rodine prajem úprimnú sústrasť

 13. #

  Dana a Peter Bilkovič - 13.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.🖤

 14. #

  Rodina Kleinedlerová - 13.12.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 15. #

  Rodina Paickova - 13.12.2021

  Prajeme uprimnu sustrast celej rodinke

 16. #

  Mariena a Rudo Weissovci - 13.12.2021

  Prijmite úprimnú sústrasť, celá rodinka

 17. #

  Rodina Maliková - 13.12.2021

  Prajeme úprimnú sústrasť celej rodine

 18. #

  Rodina Priesolova - 13.12.2021

  Prajeme úprimnú sústrasť celej rodine

 19. #

  Dana a Milan Škrabákovci - 13.12.2021

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine,odpočívajte v pokoji pán Vrlák🖤

 20. #

  ecker - 13.12.2021

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v stredu 15 decembra 2021 o 10:45 hodine na starom cintoríne v Malackách. Zádušná svätá omša bude o 10:00 hodine v dolnom kostole.

Parte