Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Karol Hlávek

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 20.12.1941 ✞ Dátum úmrtia: 11.09.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 14.09.2016 16:00

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil otec, starínek, švagor, strýko, krstný otec, svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime na cintoríne v Lozorne. Zádušná sv. omša bude o 15:00 hod. v miestnom kostole.

Parte