Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Karol Havlík

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 07.07.1938 ✞ Dátum úmrtia: 29.03.2018

Miesto pohrebu: Nový cintorín, Nový cintorín, Cesta mládeže, Malacky Dátum a čas pohrebu: 05.04.2018 14:00

 1. #

  Mrazová Hana - 21.08.2018

 2. #

  Lubomir Mackovič - 11.04.2018

 3. #

  jaroslav vaček - 05.04.2018

 4. #

  Molnárovci - 05.04.2018

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil otec, dedo, pradedo, brat, švagor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime vo štvrtok 5.apríla 2018 o 14:00 hod. na novom cintoríne v Malackách.

Parte