Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Juliana Ozábalová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 28.01.1928 ✞ Dátum úmrtia: 23.01.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    Jana - 24.01.2017

  2. #

    Braňo - 24.01.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá mama, babka, prababka, švagriná

O pohrebe

Parte