Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Juliana Beňková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 19.06.1927 ✞ Dátum úmrtia: 16.06.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša milovaná matka, babka, prababka, krstná mama, teta, svokra

O pohrebe

Parte