Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Júlia Vápeníková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 14.09.1940 ✞ Dátum úmrtia: 17.10.2017

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 20.10.2017 15:00

  1. #

    Mária Nosianová - 01.11.2018

  2. #

    Maglenová - 26.12.2017

  3. #

    Lenka - 18.10.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša milovaná manželka, matka, babka, sestra, švagriná, teta

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v piatok 20. októbra 2017 o 15:00 hod. na novom cintoríne v Malackách

Parte