Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Júlia Uhrová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 07.03.1950 ✞ Dátum úmrtia: 12.01.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    rod.Stískalová - 13.01.2017

  2. #

    viera - 13.01.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša drahá matka, babka, prababka, sestra, teta, krstná mama, svokra, svatka

O pohrebe

Parte