Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Julia Havlíková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 31.03.1948 ✞ Dátum úmrtia: 29.10.2023

Miesto pohrebu: Malacky - Nový cintorín Dátum a čas pohrebu: 07.11.2023 16:00

 1. #

  Rodina Benkovičová - 06.11.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine a známym 🖤

 2. #

  Jozef Tesarovič - 06.11.2023

  Úprimnú sústrasť

 3. #

  rod. Veselá - 03.11.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 4. #

  Emília Zemanová, rod. Štepsová - 31.10.2023

  Úprimnú sústrasť smútiacej rodine. Odpočívaj v pokoji.

 5. #

  Helena Jurkovicova - 30.10.2023

 6. #

  rod. Alenová, rod. Masaryková - 30.10.2023

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine 🕯️

 7. #

  Dana Šírová - 30.10.2023

  Vyjadrujem rodine úprimnú sústrasť.

 8. #

  Ftáčniková - 30.10.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 9. #

  ecker - 30.10.2023

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime 07.11.2023 o 16:00 hodine na novom cintoríne v Malackách. Zádušná svätá omša bude o 15:00 hodine v dolnom kostole.

Parte