Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozefa Vílemová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.01.1934 ✞ Dátum úmrtia: 24.08.2021

Miesto pohrebu: Závod Dátum a čas pohrebu: 27.08.2021 15:30

 1. #

  Štefan Zajíc - 29.08.2021

 2. #

  Mária Středová - 27.08.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 3. #

  Jana Sopková - 26.08.2021

  Úprimnú sústrasť celej veľkej rodine od Sopkovcov

 4. #

  Anna Jamrichová - 26.08.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine ďakujem, že v mladosti som mohla s ňou prežiť veľa veselých chvíľ. Verím, že sa na všetkých ďalej usmieva z Božieho náručia. Nech jej dá Pán Boh večné odpočinutie

 5. #

  rodina Kašubová - 26.08.2021

  celej rodine prajeme úprimnú sústrasť

 6. #

  rod. Prekopova - 26.08.2021

  Zostanete navždy v našich srdciach a spomienkach...

 7. #

  Mirka a Danielka - 25.08.2021

  ...ďakujeme,že sme vás mohli spoznať... krásny pobyt v nebi... budeme spomínať celý život

 8. #

  ecker - 25.08.2021

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v piatok 27. 08. 2021 o 15:30 hodine na cintoríne v Závode. Zádušná svätá omša bude o 15:00 hodine na cintoríne v kostole.

Parte