Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozefa Vávrová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 25.06.1937 ✞ Dátum úmrtia: 04.03.2023

Miesto pohrebu: Sekule Dátum a čas pohrebu: 08.03.2023 16:00

  1. #

    Marcela Maglenová - 08.03.2023

    úprimnú sústrasť celej rodine

  2. #

    ecker - 06.03.2023

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v stredu 08.03.2023 na cintoríne v Sekuliach. Pohreb začína o 15:00 hod sv. omšou v miestnom kostole.

Parte