Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Šišolák

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.04.1938 ✞ Dátum úmrtia: 06.12.2017

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 11.12.2017 15:00

  1. #

    Elena Šišoláková - 09.12.2017

  2. #

    jaroslav vaček - 07.12.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, starý otec, krstný otec. svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v pondelok 11. decembra 2017 o 15:00 hod. na novom cintoríne. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v dolnom kostole.

Parte