Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Mráz

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 24.09.1931 ✞ Dátum úmrtia: 26.05.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo, pradedo, brat, švagor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

Parte