Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Merc

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 09.12.1929 ✞ Dátum úmrtia: 08.09.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 13.09.2016 15:00

  1. #

    Scarlett - 16.09.2016

  2. #

    Katarína - 13.09.2016

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš otec, dedo, pradedo, švagor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime na novom cintoríne v Malackách.

Parte