Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Lopoš

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 20.05.1940 ✞ Dátum úmrtia: 17.05.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

  1. #

    Masaryk Lubo - 30.06.2017

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo, pradedo, brat, strýko, krstný otec, svokor

O pohrebe

Parte