Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Karaba

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 09.12.1933 ✞ Dátum úmrtia: 18.09.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 20.09.2018 13:30

  1. #

    Tono - 15.05.2021

  2. #

    Jozef - 27.09.2018

  3. #

    PS - 19.09.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 18. septembra 2018 vo veku 84 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, strýko, priateľ a známy Jozef KARABA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 20. septembra 2018 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte