Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Hubinský

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 09.01.1941 ✞ Dátum úmrtia: 17.04.2019

Miesto pohrebu: cintorín , Hviezdoslavova ulica, 92041, Leopoldov Dátum a čas pohrebu: 23.04.2019 13:00

 1. #

  Rod. Minarčíková - 23.04.2019

 2. #

  Rodina Hradecna - 22.04.2019

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 3. #

  Krumpalova - 18.04.2019

 4. #

  Ilona Mancovičová - 18.04.2019

 5. #

  Cvoligova - 18.04.2019

 6. #

  Lenka Sollárova - 18.04.2019

 7. #

  Tibor Schottert - 18.04.2019

 8. #

  rodina Sollárová - 18.04.2019

  úprimnú sústrasť celej rodine

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 17. apríla 2019 vo veku 78 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, svokor, brat, švagor, svat, strýko, priateľ a známy
Jozef HUBINSKÝ

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Leopoldove.Pohreb sa bude konať 23. apríla 2019 o 13:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv.omša bude o 12:00 hodine v kostole sv. Ignáca z Loyoly v Leopoldove.

Parte