Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Horák

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 29.07.1959 ✞ Dátum úmrtia: 31.10.2017

Miesto pohrebu: na cintoríne v Malých Levároch Dátum a čas pohrebu: 06.11.2017 14:45

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil syn, otec, dedo, brat, strýko

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v pondelok 6. novembra 2017 o 14:45 hod. na cintoríne v Malých Levároch. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v miestnom kostole.

Parte