Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Fila

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 10.08.1929 ✞ Dátum úmrtia: 18.12.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš manžel, otec, starý otec, prastarý otec, švagor, strýko, krstný otec, svokor, svat

O pohrebe

Parte