Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jolana Zúdorová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 01.12.2020

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 04.12.2020 15:00

 1. #
 2. #

  Emilia Bendlová - 04.12.2020

 3. #

  Eva Hlavinová - 03.12.2020

  Úprimnú sústrasť.

 4. #

  Oľga Rýdza - 03.12.2020

  Úprimnú sústrasť

 5. #

  Karol Kuchara - 03.12.2020

  Úprimnú sústrasť

 6. #

  Ludmila Mitrengova - 03.12.2020

  Vyslovujem úprimnú sústrasť celej rodine

 7. #

  Košaŕová - 03.12.2020

 8. #

  Helena Tanáčová - 03.12.2020

  Prímite moju uprimnú sústrasť.

 9. #

  Adriana Ondrejkova - 02.12.2020

  Úprimnú sústrasť

 10. #

  rodina Jakúbeková - 02.12.2020

  úprimnú sústrasť

 11. #

  PS Tibor Schottert - 02.12.2020

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 1. decembra 2020 vo veku 87 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, teta, priateľka a známa

Jolana ZÚDOROVÁ rod. Starečková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Pohreb sa bude konať 4. decembra 2020 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku. Zádušná sv. omša sa uskutoční o 14:00 hodine v Kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte