Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

JITKA FLAMÍKOVÁ

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 25.06.1949 ✞ Dátum úmrtia: 07.10.2023

Miesto pohrebu: Malacky - Nový cintorín Dátum a čas pohrebu: 12.10.2023 16:00

 1. #

  Iveta Kubik - 03.11.2023

 2. #

  Iveta Kubik - 17.10.2023

  Chýbaš mi MAMI🖤

 3. #

  Vladimír Marek - 12.10.2023

  Úprimnú sústrasť.

 4. #

  Josef Hercik - 10.10.2023

 5. #

  Renata - 10.10.2023

 6. #

  Alena Reháková - 09.10.2023

  nikdy nezabudnem odpočívaj v pokoji...

 7. #

  Marta Kvaššayová - 09.10.2023

 8. #

  Dana Hocová - 09.10.2023

  Prejavujem úprimnú sústrasť celej rodine v tejto ťažkej chvíli.

 9. #

  Rodina Juricová a Slobodová - 09.10.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 10. #

  Štefan aAnnaTesarovic - 09.10.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine nech odpočíva v pokoji a jej zem ľahká.

 11. #

  ecker - 09.10.2023

  V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime vo štvrtok 12.10.2023 o 16:00 hod. na novom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 15:00 hod. v miestnom kostole.

Parte