Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jaroslav Šarkӧzy

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 24.01.1953 ✞ Dátum úmrtia: 09.08.2020

Miesto pohrebu: Rohožník Dátum a čas pohrebu: 12.08.2020 10:45

  1. #

    ecker - 10.08.2020

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

Zádušná svätá omša bude o 10:00 hodine v miestnom kostole.

Parte