Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jaroslav Orth

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 07.06.1949 ✞ Dátum úmrtia: 09.10.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 13.10.2016 14:45

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás opustil náš milovaný manžel, otec, dedo, švagor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime na cintoríne v Kostolišti. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v miestnom kostole.

Parte