Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jaroslav Kadluba

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 14.10.1927 ✞ Dátum úmrtia: 05.11.2017

Miesto pohrebu: na starom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 09.11.2017 14:00

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil otec, stareček, prastareček, švagor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime vo štvrtok 9.novembra 2017 o 14:00 hod. na starom cintoríne v Malackách.

Parte