Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Janette Balážová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 31.05.1971 ✞ Dátum úmrtia: 07.04.2018

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 12.04.2018 14:00

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustila naša milovaná manželka, matka, sestra, švagriná, teta, svokra, svatka

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime vo štvrtok 12. apríla 2018 o 14:00 hod. na novom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 13:00 hod. v dolnom kostole

Parte