Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Janeta Krišková rod. Knotková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 15.04.1946 ✞ Dátum úmrtia: 15.12.2018

Miesto pohrebu: na cintoríne v Gajaroch Dátum a čas pohrebu: 18.12.2018 14:45

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v utorok 18. decembra 2018 o 14:45 hod. na cintoríne v Gajaroch. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v miestnom kostole.

Parte