Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jana Spuchláková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 25.07.1922 ✞ Dátum úmrtia: 02.02.2019

Miesto pohrebu: v Malackach Dátum a čas pohrebu: 07.02.2019 14:45

 1. #

  rod. Vačková - 06.02.2019

 2. #

  Rodina Švecová - 06.02.2019

  Úprimnú sústrasť prajeme celej rodine.

 3. #

  rod. Masaryková - 05.02.2019

 4. #
 5. #

  Pohrebnictvo Ecker - 05.02.2019

 6. #

  rod.Stefana Tesarovica - 05.02.2019

  Úprimnú sústrasť prajeme celej rodine.

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime vo štvrtok 07.februára 2019 o 14:45 hod. na starom cintoríne v Malackách. Zádušná sv. omša bude o 14:00hod. v dolnom kostole.

Parte