Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jana Bardáčová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 27.06.1939 ✞ Dátum úmrtia: 11.09.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 17.09.2018 15:00

  1. #

    PS - 13.09.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 11. septembra 2018 vo veku 79 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, sestra, svokra, svatka, krstná mama, teta, priateľka a známa Jana BARDÁČOVÁ rod. Spálová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 17. septembra 2018 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte