Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ján Šimuna

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.05.1947 ✞ Dátum úmrtia: 02.11.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 08.11.2016 14:30

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, brat, strýko, zať

O pohrebe

S drahým zosnulým za rozlúčime na cintoríne v Perneku. Zádušná sv. omša bude o 14:00 hod. v miestnom kostole.

Parte