Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ján Novota

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 10.12.1942 ✞ Dátum úmrtia: 23.04.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil otec, starý otec, brat, švagor, strýko

O pohrebe

Parte