Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ján Kortiš

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.10.1950 ✞ Dátum úmrtia: 09.12.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš manžel. otec, dedo, švagor, strýko, krstný otec

O pohrebe

Parte