Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ján Kilian

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 11.10.1919 ✞ Dátum úmrtia: 22.02.2018

Miesto pohrebu: na novom cintoríne v Malackách Dátum a čas pohrebu: 27.02.2018 13:00

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil otec, starý otec, prastarý otec, strýko, svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v utorok 27. februára 2018 o 13:00 hod. na novom cintoríne v Malackách. Telesné pozostatky budú prevezené na spopolnenie.

Parte