Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ján Cauner

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 14.03.1936 ✞ Dátum úmrtia: 14.01.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš manžel, otec, stareček, brat, švagor, krstný otec, kmotor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

Parte