Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ján Blažek

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.01.1937 ✞ Dátum úmrtia: 20.05.2021

Miesto pohrebu: Moravský Svätý Ján Dátum a čas pohrebu: 24.05.2021 15:30

  1. #

    ecker - 21.05.2021

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v piatok 24. mája 2021 o 15:30 hodinena cintoríne v Moravskom Svätom Jáne. Zádušná sv. omša bude o 18:30 hodine vo farskom kostole.

Parte