Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Iveta Palečková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 19.04.1970 ✞ Dátum úmrtia: 02.08.2023

Miesto pohrebu: Kostolište Dátum a čas pohrebu: 07.08.2023 16:00

  1. #

    Dana Hocová - 02.08.2023

    Ivetka, odpočívaj v pokoji, úprimnú sústrasť rodine.

  2. #

    ecker - 02.08.2023

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v pondelok 07. augusta 2023 o 15:45 hodine na cintoríne v Kostolišti. Zádušná svätá omša bude o 15:00 hodine v miestnom kostole.

Parte