Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

IVANA GALBOVÁ

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 22.07.1967 ✞ Dátum úmrtia: 12.02.2023

Miesto pohrebu: Gajary Dátum a čas pohrebu: 17.02.2023 15:30

  1. #

    Marika Suchankova - 17.02.2023

    Úprimnú sústrasť celej rodine!

  2. #

    ecker - 14.02.2023

    V mene Pohrebníctva Ecker nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

Odpočívaj pokojne v krásnej rodnej zemi, tvoju pamiatku si v našich srdciach zachováme. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby Vašu kondolenciu, zapáliť digitálnu sviečku, pozrieť si miesto pohrebu a digitálne parte.

O pohrebe

S drahou zosnulou sa rozlúčime v piatok 17.02.2023 o 15:30 hod. na cintoríne v Gajaroch. Zádušná sv. omša bude o 14:30 hod. v miestnom kostole.

Parte