Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ivan Prášil

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 30.06.1955 ✞ Dátum úmrtia: 04.11.2016

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil otec, dedo, brat, švagor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

Parte