Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ivan Páleš

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 21.08.1941 ✞ Dátum úmrtia: 24.02.2018

Miesto pohrebu: na cintoríne v Sološnici Dátum a čas pohrebu: 28.02.2018 15:00

  1. #

    Palo Matušek - 12.03.2018

  2. #

    Palo Matušek - 12.03.2018

    Úprimnú sústrasť paninPalešová.

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil manžel, otec, dedo, pradedo, krstný otec, svokor, svat

O pohrebe

S drahým zosnulým sa rozlúčime v stredu 28.februára 2018 o 15:00 hod. na cintoríne v Sološnici. Telesné pozostatky budú prevezené na spopolnenie.

Parte